Ecological Compliance and Support Officer

Denbighshire County Council

Loggerheads, Denbighshire
£30,095 - £32,798 pa

Paid • Full Time • Permanent

Sectors: ecology, environmental policy & campaigning

Closing date: Monday, 22nd August 2022   3 days left


Ecological Compliance and Support Officer

Job reference: PPBE00010W3MTE
Location: Loggerheads Country Park
Salary: Grade 8 (£30,095 - £32,798)
Hours: 37 hours per week

 An exciting opportunity has arisen for an Ecological Compliance and Support Officer to join the highly regarded Denbighshire Countryside Service team. The post holder will provide consultation responses to planning applications, and ensure compliance with planning conditions relating to ecology. 

The post holder will support officers within the Planning and Planning Policy teams, and will help create and update new Supplementary Planning Guidance documents. The post holder will be responsible for developing, monitoring, and managing ecological mitigation schemes resulting from development. This will include some protected species monitoring, organising and undertaking practical site maintenance, and reporting on NRW species licences.

This specialist position provides the successful candidate with the opportunity to make a real and positive impact on the conservation of important species and habitats within Denbighshire. Working within the Biodiversity Team, you will be able to influence projects and policies to ensure the wildlife of Denbighshire is always valued and protected.

Appointment subject to Disclosure & Barring Service Check and satisfactory references. If you would like to discuss any aspect of the post, please call Joel Walley on 01824 712762.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website. For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101.

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.


SWYDDOG CYDYMFFUR- FIO A CHEFNOGI ECOLEGOL

Cyfeirnod y Swydd: PPBE00010W3MTE
Lleoliad: Parc Gwledig Loggerheads
Cyflog: £30,095 - £32,798
Gradd: Graddfa 8
Oriau (yr wythnos): 37 awr yrwythnos
Math o Gytundeb: Parhaol

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk. Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’rAdran Gwasanaethau Cwsmeriaidar 01824 706000.

Rhaid i ymgeiswyr lenwi ein ffurflen gais i gael eu hystyried. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nadydychwedicyrraeddyrhestrferamgyfweliad. Dyddiad Cau: 22 Awst 2022.
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg


Find out more & apply