Goods from the Woods Project Researcher

Llais y Goedwig

Flexible with regular travel to Machynlleth, Wales
£27,300 pa pro rata

Paid • Part Time • Fixed Term Contract

llaisygoedwig.org.uk

Sectors: sustainability, conservation & wildlife

Closing date: Friday, 8th July 2022   6 days left


Goods from the Woods - Project Researcher

We are looking for enthusiastic people to join the Llais y Goedwig team delivering the RDP funded project ‘Goods from the Woods’. Developing and piloting an online marketing platform for products and services from Wales’ Community Woodlands

Salary: £27.300 per annum pro rata

Location: Flexible with regular travel to head office in Machynlleth

Duration: This is a fixed term contract until end June 2023

Hours: 22.5 hours per week ( 3 days per week or 0.6FTE based on 7.5 hr standard working day) usually Monday to Friday. Occasional evening and weekend work may be required.

For further information or to discuss the roles contact [email protected] or ring 07981138620.

Download job descriptions here and supporting information here.

To apply please send an up to date CV with a covering letter to [email protected] detailing how your skills and experience make you the best person for this post. Please include two references.

Closing date for applications Friday 8th July 17:00.


Ymchwilydd Prosiect Nwyddau o’r Goedwig

Rydym yn chwilio am bersonau brwdfrydig i ymuno â thîm Llais y Goedwig a fydd yn cyflwyno prosiect 'Nwyddau o'r Goedwig' a ariennir gan RDP, i datblygu a pheilota llwyfan marchnata ar-lein ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau gan Goetiroedd Cymunedol yng Nghymru

Cyflog: £27,300 y flwyddyn pro rata a delir yn fisol fel ôl-daliad

Lleoliad: Hyblyg, gyda chyswllt rheolaidd â phrif swyddfa Llais y Goedwig ym Machynlleth a theithio yno'n rheolaidd

Hyd: Mae hon yn swydd cyfnod penodol o fis Awst 2022 hyd at fis Mehefin 2023

Oriau: 22.5 awr yr wythnos (3 diwrnod yr wythnos neu 0.6 cyfwerth â llawn amser ar sail diwrnod gwaith safonol o 7.5 awr), fel rheol dydd Llun i Gwener. Mae gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau yn ofynnol ar brydiau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â [email protected] neu 07981138620.

cliciwch yma am swydd ddisgrifiadau a yma am gwybodaeth.

I wneud cais, anfonwch CV diweddar ynghyd â llythyr eglurhaol a chyfeiriadau i [email protected] yn nodi sut gall eich sgiliau a'ch profiad sicrhau mai chi yw'r unigolyn gorau ar gyfer y swydd hon.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 8eg Gorfennaf am 17:00.