Senior Curator Entomology

National Museum Wales

Cardiff
£27,997 - £34,257 pa

Paid • Full Time • Permanent

Sectors: ecology, conservation & wildlife

Closing date: Wednesday, 6th July 2022   7 days left


Uwch Guradur Pryfeteg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

35 awr yr wythnos
Contract parhaol
Gradd £27,997 - £34,257 y flwyddyn

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi ar isafswm y raddfa gyflog hon fel arfer.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno'ch cais yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau: 6 Gorffennaf erbyn 5:00yh
Dyddiad Cyfweliad: w/c 18 Gorffennaf

Am rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.

Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.


Senior Curator Entomology

National Museum Cardiff

35 hours per week
Permanent contract
Grade £27,997 - £34,257 per annum

Appointment will normally be to the minimum of the salary scale for this grade.

The ability to speak Welsh is desirable for this post. Applications can be submitted in Welsh. Applications that are submitted in Welsh will be treated no less favourably than those submitted in English.

Closing Date: 6 July by 5:00pm
Interview Date: w/c 18 July

For further information please visit our website.

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer.

Applications are welcome from all sections of the community.


Find out more & apply