Living Seas Engagement Officer

Wildlife Trust of South & West Wales

New Quay, Ceredigion
£18,500 pa

Paid • Full Time • Fixed Term Contract

www.welshwildlife.org sarah.perry@welshwildlife.org 01545 560224 Sarah Perry

Sectors: conservation & wildlife, environmental education

Closing date: Tuesday, 5th November 2019  


In 2018 The Wildlife Trust of South & West Wales (WTSWW) and North Wales Wildlife Trust (NWWT) received funding from the National Lottery Heritage Fund to deliver a 3 year (2018-2020) project to inspire action for marine heritage in Wales. The Living Seas Wales project is a celebration of the natural history and the communities of the Welsh coast. The aim is to use pioneering experiences to build connections and provide participants with the opportunity to learn about, enjoy and contribute to the conservation of the marine environment. The project includes year-round outreach events and activities as well as volunteering opportunities and training as well as documenting and disseminating historical records and sharing anecdotal stories about marine wildlife and heritage.

We are currently seeking to recruit a Living Seas Engagement Officer for the remainder of the delivery aspect of the project (until end September 2020). The successful candidate will lead on the delivery of the outreach elements of the Living Seas Wales Project, with particular focus given to the co-ordination and delivery of the final year of the ‘Living Seas Live’ Roadshow, other outreach events and activities and the collation and dissemination of historical records of marine wildlife and heritage. You will establish links with local communities, businesses, groups, education facilities and organisations to document historical stories and to deliver events and activities that will inspire people about Wales’ marine natural heritage and the importance of its conservation.

This post will require anti-social hours, occasional long days, weekend and evening working and potentially long travel times.

Please note that, as these posts are exempt from the Rehabilitation of Offenders Act 1974, a satisfactory enhanced level Disclosure and Barring Service (DBS) Disclosure check will be required for the successful candidates.

A full job description and application form is available from www.welshwildlife.org/about-us/jobs

Please send your application along with a cover letter to sarah.perry@welshwildlife.org

Closing date: Midday 5th November 2019
Interviews to be held: 20th or 21st November 2019 at Cardigan Bay Marine Wildlife Centre, New Quay, Ceredigion

--------------------------------------------------

Yn 2018 fe dderbyniwyd Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru (YNGC) ac Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru (YNDGC) cyllid o Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i gyflwyno prosiect 3 blynedd (2018-2020) i ysbrydoli gweithredu dros dreftadaeth y môr yng Nghymru. Mae Prosiect Darganfod Moroedd Byw Cymru yn ddathliad o fyd natur a chymunedau arfordir Cymru. Ein nod ni yw defnyddio profiadau arloesol i greu cysylltiadau ac i roi cyfle i’r cyfranogwyr ddysgu am gadwraeth amgylchedd y môr, ei fwynhau a chyfrannu ato. Drwy gyfrwng y prosiect byddwn hefyd yn archwilio, cofnodi a dosbarthu cofnodion hanesyddol ac yn rhannu straeon am fywyd gwyllt a threftadaeth y môr.

Ar hyn o bryd rydym eisiau recriwtio Swyddog Ymwybyddiaeth Moroedd Byw i arwain y gwaith o gyflwyno elfennau addysg ac allgymorth am weddill y Prosiect Moroedd Byw (hyd at fis Medi 2020), gyda ffocws penodol ar gydlynu a chyflwyno’r Sioe Deithiol ‘Moroedd Byw Yn Fyw!’, gweithgareddau a digwyddiadau allgymorth eraill a chasglu a lledaenu cofnodion bywyd gwyllt hanesyddol. Byddwch yn sefydlu cysylltiadau cadarn â chymunedau, busnesau, grwpiau, cyfleusterau addysg a sefydliadau lleol i gyflwyno digwyddiadau a gweithgareddau a fydd yn ysbrydoli pobl am dreftadaeth naturiol Cymru a phwysigrwydd ei chadwraeth.

Bydd angen gweithio oriau anghymdeithasol, rhai dyddiau hir a gweithio min nos gydag amser teithio hir ar adegau.

Sylwer, gan fod y swyddi hyn wedi’u heithrio o dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, bydd rhaid i’r ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

I wneud cais am waith gydag Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Mae swydd ddisgrifiad llawn a ffurflen gais ar gael o https://www.welshwildlife.org/about-us/jobs/

Anfonwch eich cais a llythyr yn cyd-fynd i sarah.perry@welshwildlife.org

Dyddiad cau: Hanner dydd 5ed o Dachwedd 2019
Y cyfweliadau i gael eu cynnal ar: 20fed neu 21ain o Dachwedd yng Nghanolfan Bywyd Morol Ceredigion


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.