Actif Woods Wales Mentors

Coed Lleol (Small Woods Wales)

Rhondda Cynon Taf and/or Merthyr - & - Neath Port Talbot and Carmarthenshire
£22,178 pro rata

Paid • Part Time • Fixed Term Contract

www.coedlleol.org.uk ceriwilliams@smallwoods.org.uk 01654 700061 ext.22 (Main office, Machynlleth) Ceri Williams

Sectors: conservation & wildlife, environmental education

Closing date: Tuesday, 25th June 2019   6 days left


Actif Woods Wales Mentor Rhondda Cynon Taf (maternity cover) AND/OR Merthyr - AND -

Actif Woods Wales Mentor Neath Port Talbot and Carmarthenshire

Coed Lleol (Small Woods Wales) are recruiting for Woodland Mentors. An exciting opportunity to improve people’s health and well-being by coordinating the ‘Actif Woods Wales’ programme of woodland activities in the local project area.

Job Purpose:

  • To coordinate the ‘Actif Woods Wales’ programme of woodland health activities in the local project area
  • To disseminate expertise and knowledge among Actif Woods Leaders and stakeholders through coordinating project seminars, training events and conferences, locally.
  • To raise the profile of Actif Woods Wales through project publicity, promotion and outreach including website/social media publicity for the local area.

Enquiries or further information – to Ceri Williams, Coed Lleol (Small Woods Wales): ceriwilliams@smallwoods.org.uk l 01654 700061 ext.22

Deadlines: For all roles: 9am 25th June 2019, Interviews 4th or 5th July 2019

www.coedlleol.org.uk/about-us/jobs

 

Mentor Coed Actif Cymru Rhondda Cynon Taf (Cyfnod Mamolaeth) a/neu Ferthyr - A -

Mentor Coed Actif Cymru Castell-nedd Port Talbot a Sir Gaerfyrddin

Cyfle cyffrous i wella iechyd a lles pobl drwy gydlynu rhaglen ‘Coed Actif Cymru’ o weithgareddau mewn coetiroedd yn yr ardaloedd prosiect lleol, fel mentor.

Diben y swydd:

  • I gydgordio’r rhaglen ‘Coed Lleol Cymru’ o weithgareddau iechyd coetir yn yr ardal brosiect leol
  • I gynnig arbenigedd a gwybodaeth ymysg Arweinwyr a rhanddeiliaid Coed Lleol drwy gydlynu seminarau prosiect, digwyddiadau hyfforddi a chynadleddau, yn lleol.
  • I godi proffil Coed Lleol Cymru drwy gyhoeddusrwydd prosiect, gwaith hyrwyddo allgymorth gan gynnwys cyhoeddusrwydd ar y wefan/cyfryngau cymdeithasol ar gyfer yr ardal leol.

Ymholiadau neu wybodaeth bellach – Ceri Williams, Coed Lleol (Small Woods Wales): ceriwilliams@smallwoods.org.uk l 01654 700061/22 l

Dyddiad Cau: Ar gyfer pob swydd: 9am ar 25 Mehefin 2019, cyfweliadau i’w cynnal ar 4 neu 5 Gorffennaf 2019

www.coedlleol.org.uk/about-us/jobs 


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.