Invasive Non-Native Species (INNS) Assistant

Brecon Beacons National Park

Brecon
£17,391- £17,972 pa

Paid • Full Time • Fixed Term Contract

www.beacons-npa.gov.uk

Sectors: conservation & wildlife

Closing date: Friday, 22nd February 2019   3 days left


Invasive Non-Native Species (INNS) Assistant

Grade 4: £17,391- £17,972 per annum

Fixed Term Contract

1 year

37 hours per week

To assist the INNS Coordinator to develop and implement the pilot project for surveying and controlling Invasive Non-Native Species (INNS) in the Usk and Tawe catchments within the Brecon Beacons National Park.

CLOSING DATE: 22 February 2019 (11am)
INTERVIEW DATE: 27 February 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cynorthwyydd Rhywogaethau Estron Goresgynnol

Graddfa 4: £17,391 - £17,972 y flwyddyn

Contract tymor penodol – 1 flwyddyn

37 awr yr wythnos

I gynorthwyo’r Cydlynydd INNS i ddatblygu a gweithredu’r prosiect peilot ar gyfer arolygu a rheoli Rhywogaethau Estron Goresgynnol (INNS) yn nalgylchoedd Afonydd Wysg a Thawe o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

DYDDIAD CAU: 22 Chwefror 2019 (11.00 yb)
DYDDIAD CYFWELIADAU: 27 Chwefror 2019


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.