Actif Woods Mentor (Maternity Cover)

Coed Lleol (Small Woods Wales)

Rhondda Cynon Taf and Swansea
£21,743 pro rata

Paid • Part Time • Fixed Term Contract

www.coedlleol.org.uk amieandrews@smallwoods.org.uk 01654 700061 ext.22 Amie Andrews

Sectors: conservation & wildlife, environmental education

Closing date: Wednesday, 19th December 2018  


Actif Woods Wales Mentor RCT and Swansea (MATERNITY COVER)

Coed Lleol (Small Woods Wales) 

An exciting opportunity to improve people’s health and well-being by coordinating the ‘Actif Woods Wales’ programme of woodland activities in the local project area as Mentor.

Job Purpose:

  • To coordinate the ‘Actif Woods Wales’ programme of woodland health activities in the local project area
  • To disseminate expertise and knowledge among Actif Woods Leaders and stakeholders through coordinating project seminars, training events and conferences, locally.
  • To raise the profile of Actif Woods Wales through project publicity, promotion and outreach including website/social media publicity for the local area. 

Rhondda Cynon Taf Mentor – 2 days per week. Swansea Mentor – 2 days per week (these roles could be combined to make one 4 day per week post). 

Enquiries or further information – to Amie Andrews, Coed Lleol (Small Woods Wales): amieandrews@smallwoods.org.uk l 01654 700061 ext.22 l www.coedlleol.org.uk/about-us/jobs 


Mentor Coed Actif Cymru Rhondda Cynon Taf a Mentor Coed Actif Cymru Abertawe (CYFNOD MAMOLAETH). Coed Lleol (Small Woods Wales) 

Cyfle cyffrous i wella iechyd a lles pobl drwy gydlynu rhaglen ‘Coed Actif Cymru’ o weithgareddau mewn coetiroedd yn yr ardaloedd prosiect lleol, fel mentor.

Diben y swydd:

  • I gydgordio’r rhaglen ‘Coed Lleol Cymru’ o weithgareddau iechyd coetir yn yr ardal brosiect leol
  • I gynnig arbenigedd a gwybodaeth ymysg Arweinwyr a rhanddeiliaid Coed Lleol drwy gydlynu seminarau prosiect, digwyddiadau hyfforddi a chynadleddau, yn lleol.
  • I godi proffil Coed Lleol Cymru drwy gyhoeddusrwydd prosiect, gwaith hyrwyddo allgymorth gan gynnwys cyhoeddusrwydd ar y wefan/cyfryngau cymdeithasol ar gyfer yr ardal leol. 

Mentor Rhondda Cynon Taf – 2 ddiwrnod yr wythnos, Mentor Abertawe – 2 ddiwrnod yr wythnos (gellir cyfuno’r swyddi hyn i greu un swydd 4 diwrnod yr wythnos).

Ymholiadau neu wybodaeth bellach – Amie Andrews, Coed Lleol (Small Woods Wales): amieandrews@smallwoods.org.uk l 01654 700061/22 l www.coedlleol.org.uk/about-us/jobs


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.