Communications Officer

Brecon Beacons National Park Authority

Brecon, Powys
£26,470 - £28,221 pa

Paid • Full Time • Permanent

www.beacons-npa.gov.uk

Sectors: conservation & wildlife

Closing date: Wednesday, 12th December 2018  


Communications Officer

Grade 9: £26,470 - £28,221 per annum

Permanent Contract 37 hours per week

To co-ordinate, generate and deliver the National Park Authority’s press and media relations. This includes media liaison, press releases, press conferences and statements, arrangement of interviews and media access. To work with other members of the Public Engagement Team to positively promote the Authority and ‘Tell the National Park Story’.

CLOSING DATE: 12th December 2018

INTERVIEW DATE: 20th December 2018

Application packs can be obtained by visiting our website.

Swyddog Cyfarthrebu

Graddfa 9: £26,470 - £28,221 y flwyddyn Contract parhaol 37 awr yr wythnos

Cydlynu, cynhyrchu a chyflwyno cysylltiadau Awdurdod y Parc Cenedlaethol â’r wasg a’r cyfryngau. Mae hyn yn cynnwys cysylltiad â’r cyfryngau, datganiadau i’r wasg, cynadleddau i’r wasg, a datganiadau, trefnu cyfweliadau a mynediad at y cyfryngau.

Gweithio gydag aelodau eraill y Tim Ymgysylltu â’r Cyhoedd i hyrwyddo’r Awdurdod ac adrodd hanes y Parc Cenedlaethol.

DYDDIAD CAU: 12 Rhagfyr 2018

DYDDIAD CYFWELIADAU: 20 Rhagfyr 2018

Gellir cael pecynnau ymgeisio drwy ymweld â’n gwefan.


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.