Actif Woods Mentors - Ceredigion or Anglesey

Coed Lleol (Small Woods Association)

Ceredigion or Anglesey
£21,743 pro rata

Paid • Part Time • Fixed Term Contract

www.coedlleol.org.uk

Sectors: conservation & wildlife

Closing date: Thursday, 28th June 2018  


Actif Woods Mentor Ceredigion and Actif Woods Mentor Anglesey

An exciting opportunity to improve people’s health and well-being by coordinating the ‘Actif Woods Wales’ programme of woodland activities in the local project area as mentor. These roles are separate due to the distance between locations.

Anglesey and Ceredigion Mentor £21,743 pro rata 1.5-2 days per week

Deadlines: 
For both roles: 9am 28th June, Interviews week of 2nd July 2018

For further information and applications see: www.coedlleol.org.uk/about-us/jobs or www.smallwoods.org.uk 

 

Mentor Coed Actif Cymru a Mentor Coed Actif Cymru Ynys Môn

Cyfle cyffrous i wella iechyd a lles pobl drwy gydlynu rhaglen ‘Coed Actif Cymru’ o weithgareddau mewn coetiroedd yn yr ardaloedd prosiect lleol, fel mentor. Mae’r rolau hyn ar wahân oherwydd y pellter rhwng y lleoliadau.

Mentor Ynys Môn a Cheredigion £21,743 pro rata 1.5-2 ddiwrnod yr wythnos

Dyddiadau cau: 
Ar gyfer y ddwy rôl : 9am 28 Mehefin, Cyfweliadau wythnos yn cychwyn 2 Gorffennaf 2018

Am ragor o wybodaeth a ffurflenni cais ewch i: www.coedlleol.org.uk/about-us/jobs or www.smallwoods.org.uk 


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.