Project Administrator

Brecon Beacons National Park Authority

Brecon, Powys
£19,446 - £20,541 pa pro rata

Paid • Part Time • Fixed Term Contract

www.beacons-npa.gov.uk

Sectors: conservation & wildlife, sustainability

Closing date: Thursday, 7th June 2018  


Project Administrator

Grade 6: £19,446 – 20,541 per annum, pro rata
Fixed Term Contract – 31st July 2020
30 hours per week

To provide administrative support to the Black Mountains Land Use Partnership in the implementation of their Sustainable Management Scheme (SMS) Grant projects, particularly the preparation of Project grant claims and monitoring reports.

Application packs can be obtained by visiting our website.

Email: elizabeth.lewis@beacons-npa.gov.uk

CLOSING DATE: 7 June 2018
INTERVIEW DATE: 19 June 2018

 

Gweinyddwr y Prosiect

Graddfa 6: £19,446 – £20,541 y flwyddyn, pro rata
Cytundeb Cyfnod Penodedig –31 Gorffennaf 2020
30 awr yr wythnos

Rhoi cymorth gweinyddol i Bartneriaeth Defnydd Tir y Mynydd Du wrth weithredu ei phrosiectau Grant Cynllun Rheoli Cynaliadwy, yn enwedig paratoi hawliadau grant y Prosiect a’i adroddiadau monitro.

Gellir cael pecynnau ymgeisio drwy ymweld â’n gwefan.

neu drwy e-bostio: elizabeth.lewis@beacons-npa.gov.uk

DYDDIAD CAU:7 Mehefin 2018
DYDDIAD CYFWELIADAU:19 Mehefin 2018


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.