Programme Manager, Living Levels Landscape Partnership

RSPB

Pye Corner, Gwent
£29,507 - £31,966 pa

Paid • Full Time • Fixed Term Contract

www.rspb.org.uk sian.hawkins@rspb.org.uk Sian Hawkins

Reference: A0630518

Sectors: conservation & wildlife

Closing date: Monday, 28th May 2018   1 day left


Programme Manager, Living Levels Landscape Partnership

Are you a natural organiser with a track-record in getting things done? Do you have experience in working with partners and communities? Have you developed and managed large programmes? Ever managed a programme budget? Have you played a leading role inspiring your team and other partners to go the extra mile for your project?

If you have a love of heritage and landscape along with a passion for working with people and making a difference, this could be the role you've been looking for. We are looking for an experienced programme or project manager to lead the delivery of a multi-partner, HLF Landscape project and lead a small team of project staff. You’ll work with partners to create something really special for the landscape and people of the Gwent Levels: both those who live there and those who visit.

We’re looking for someone with excellent leadership skills, an open and supportive style that takes the staff, partners and others with you.

 

Rheolwr Rhaglen, Partneriaeth Tirwedd y Gwastadeddau Byw

Ydych chi'n drefnydd naturiol a'n berson sy’n bwrw ati? Oes gennych chi brofiad o weithio gyda phartneriaid a chymunedau? Ydych chi wedi datblygu a rheoli rhaglenni mawr? Oes gennych brofiad o reoli cyllideb? Ydych chi wedi chwarae rhan flaenllaw yn ysbrydoli'ch tîm a phartneriaid eraill i fynd y filltir ychwanegol ar gyfer eich project?

Os oes gennych gariad tuag at dreftadaeth a thirwedd ynghyd ag angerdd am weithio gyda phobl a gwneud gwahaniaeth, dyma'r rôl i chi. Rydym yn chwilio am reolwr rhaglen neu broject profiadol i arwain project aml-bartner Tirwedd HLF ac arwain tîm bach. Byddwch yn gweithio gyda phartneriaid i greu rhywbeth arbennig ar gyfer tirwedd a phobl Lefelau Gwent: y rhai sy'n byw yno a'r rhai sy'n ymweld.

Rydym yn chwilio am berson sydd â sgiliau arweinyddiaeth dda, gydag arddull agored a chefnogol a fydd yn arwain staff, partneriaid ac eraill gyda chi.


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.