Member/s

The Welsh Government / Brecon Beacons National Park Authority

Brecon, Powys
£3,625 plus reasonable expenses

Paid • Part Time • Permanent

sharedservicehelpdesk@gov.wales 03000 255 454

Sectors: conservation & wildlife

Closing date: Thursday, 1st March 2018  


BRECON BEACONS NATIONAL PARK AUTHORITY

MEMBER/S

Remuneration - £3,625.00 plus reasonable expenses

Time commitment – a minimum of 4 days per month

Could you help lead one of Wales’ superb National Parks? Could you provide effective leadership for the Authority as a member, contributing to conserving and enhancing the National Park, promoting opportunities for enjoyment of its special qualities and helping to sustain the social and economic development of its communities? Could you help develop strategic plans for the future and ensure that the Authority’s business is handled efficiently and effectively?

For further details and to apply go to our website here

or for queries contact the Shared Service Helpdesk on 03000 255 454 or email sharedservicehelpdesk@gov.wales

The closing date for applications is 1 March 2018.

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG

AELOD/AU

Cyflog - £3,625.00 a chostau rhesymol

Ymrwymiad amser – isafswm o 4 diwrnod y mis

Allech chi helpu i arwain un o Barciau Cenedlaethol gwych Cymru?

Allech chi fod yn arweinydd effeithiol i’r Awdurdod fel aelod, gan gyfrannu at gadwraeth y Parc

Cenedlaethol a’i wella, hyrwyddo cyfleoedd i fwynhau ei nodweddion arbennig a helpu i gynnal datblygiad cymdeithasol ac economaidd ei gymunedau? Allech chi helpu i ddatblygu cynlluniau strategol yr Awdurdod ar gyfer y dyfodol a sicrhau yr ymdinnir â’I fusnes yn effeithiol ac yn effeithlon?

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i: www.llyw.cymru/penodiadaucyhoe... neu os oes gennych gwestiynau cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Cydwasanaethau ar 03000 255 454

neu e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@llyw.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Mawrth 2018.


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.