Renew Wales Programme Director

DTA Wales

Cardiff
£33,000 pa

Paid • Full Time • Fixed Term Contract

www.renewwales.org.uk info@dtawales.org.uk 02920 190260

Sectors: sustainability, carbon, climate & energy

Closing date: Friday, 23rd February 2018   2 days left


Renew Wales Programme Director (Full time – 35 hours a week)
Salary - £33,000  

We are seeking an experienced Programme Director to work for DTA Wales to manage and co-ordinate the RENEW Wales Programme funded by the Sustainable Steps Programme of the BIG FUND and develop opportunities to deliver the strategic plan and make the Programme sustainable in the long term. 

The closing date for applications is 5pm on Friday 23rd February 2018.  

You can find the Job Description and Application form here.

Cyfarwyddwr Rhaglen Adfywio Cymru (Llawn amser 35 awr yr wythnos)
Cyflog - £33,000

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Rhaglen profiadol i weithio ar ran DTA Cymru i reoli a chydlynu’r rhaglen Adfywio Cymru newydd wedi ei ariannu gan Raglen Camau Cynaliadwy y GRONFA FAWR. Hefyd bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddatblygu cyfleoedd i gynnig y cynllun strategol a gofalu fod y Rhaglen yn gynaliadwy yn yr hirdymor. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy 5yp ar ddydd Gwener Chwefror y 23ain 2018. 

Gallwch fwrw golwg ar y Disgrifiad Swydd a Ffurflen Gais isod.

I wybod mwy, cysylltwch gyda DTA Cymru drwy anfon e-bost info@dtawales.org.uk. Neu ewch i www.dtawales.org.uk a www.renewwales.org.uk i wybod mwy.

https://goo.gl/rJnnb1


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.