Ecology Technician

Powys County Council

Llandrindod Wells, Powys
£21,962 - £23,398 pa

Paid • Part Time • Fixed Term Contract

www.powys.gov.uk job.applications@powys.gov.uk 01597 826409

Sectors: ecology

Closing date: Wednesday, 28th February 2018  


Powys County Council - Ecology Technician

14.8 hours, Fixed term for 12 months

Main Purpose of Post:

To support the delivery of professional advice in relation to all ecological and biodiversity matters to relevant Powys County Council (PCC) service areas including planning, design services, estate management and general maintenance to guide the ecological management of Powys' natural resources and to ensure compliance with legislation and government policies.

For further details and to apply, please visit our website: www.powys.gov.uk

email: job.applications@powys.gov.uk or phone: 01597 826409

Closing date: 28/02/18

Cyngor Sir Powys - Technegydd Ecoleg 

14.8 awr, Cyfnod penodol am 12 mis

Prif Ddiben y Swydd:

I roi cyngor proffesiynol ar faterion ecolegol a bioamrywiaeth i wasanaethau perthnasol Cyngor Sir Powys, gan gynnwys cynllunio, gwasanaethau dylunio, rheoli stadau a chynnal a chadw cyffredinol, er mwyn rheoli adnoddau naturiol Powys a sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â deddfwriaethau a pholisïau’r llywodraeth.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i’n gwefan: www.powys.gov.uk

e-bost: job.applications@powys.gov.uk

neu ffoniwch: 01597 826409

Dyddiad cau: 28/02/18


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.