Invasive Non-native Species Coordinator

Brecon Beacons National Park Authority

Brecon, Powys
£25,951 - £27,668 pa, pro rata

Paid • Part Time • Fixed Term Contract

www.beacons-npa.gov.uk

Sectors: conservation & wildlife

Closing date: Wednesday, 24th January 2018   6 days left


INNS Coordinator

£25,951 - £27,668 per annum

30 hours per week

Temporary Contract – 31st January 2020

The Brecon Beacons National park Authority seek to appoint an Invasive Non-Native Species (INNS) Coordinator to survey and control invasive plants in the Tawe and Usk catchments. The post holder will work with relevant individuals and organisations to coordinate efforts, starting from the top of the catchment and working down. The post is a two-year, fixed-term contract, with the aspiration to develop and grow the project into a longer-term INNS programme. 

Application packs can be obtained by visiting our website

Email: elizabeth.lewis@beacons-npa.gov.uk

Closing Date: 24th January 2018

Interviews Date: 2nd February 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Swydd Ddisgrifiad

£25,951 - £27,668 y flwyddyn

30 awr y wythnos

Cytundeb Cyfnod Penodedig – Mis 31 Ionawr 2020

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn awyddus i benodi Cydlynydd Rhywogaethau Ymledol Anfrodorol (INNS) i arolygu a rheoli planhigion ymledol yn nalgylchoedd Tawe a Wysg. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gydag unigolion a sefydliadau perthnasol er mwyn cydlynu’r gwaith, gan ddechrau o ben uchaf y dalgylch a gweithio i lawr. Mae hon yn swydd contract tymor sefydlog o ddwy flynedd, gyda'r gobaith y bydd y prosiect yn datblygu a thyfu’n rhaglen INNS hirdymor.

Gellir cael pecynnau ymgeisio drwy ymweld â’n gwefan

neu drwy e-bostio: elizabeth.lewis@beacons-npa.gov.uk

Closing Date: 24th Ionawr 2018

Interviews Date: 2nd Chwefror 2018


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.