Member - Pembrokeshire Coast and Snowdonia National Park Authorities

Welsh Government

Pembroke Dock, Pembrokeshire / Maentwrog, Gwynedd

Paid • Part Time • Fixed Term Contract

Sectors: conservation & wildlife, sustainability

Closing date: Monday, 30 January 2017


APPOINTMENTS TO THE PEMBROKESHIRE COAST AND SNOWDONIA NATIONAL PARK AUTHORITIES

Would you help to lead the Pembrokeshire Coast and Snowdonia National Park Authorities?

Could you provide effective leadership for a Park Authority as a member, contributing to conserving and enhancing the National Park, promoting opportunities for enjoyment of its special qualities and helping to sustain the social and economic development of its communities? Could you help develop strategic plans for the future and ensure that the Park Authority’s business is handled efficiently and effectively?

For further details and to apply go to cymru-wales.tal.net/vx/lang-en-GB... or for queries contact the Shared Service Helpdesk on (029) 2082 5454 or email SharedServiceHelpdesk@wales.gsi.gov.uk

The closing date for receipt of applications is 30 January 2017

Need large print, Braille or audio? Call 029 2082 5454


PENODIADAU I AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI AC ARFORDIR PENFRO

A hoffech helpu i arwain Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri neu Arfordir Penfro?

A fedrwch roi arweinyddiaeth effeithiol i Awdurdod y Parc fel aelod, drwy gyfrannu at warchod a gwella’r Parc Cenedlaethol, hyrwyddo cyfleoedd i fwynhau ei nodweddion arbennig a helpu i gynnal datblygiad economaidd a chymdeithasol ei gymunedau? A fedrwch helpu i ddatblygu cynlluniau strategol i’r dyfodol a sicrhau bod prif waith Awdurdod y Parc yn cael ei drafod yn effeithiol ac yn effeithlon?

Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy... neu cysylltwch â Desg Gymorth Adnoddau Dynol ar (029) 2082 5454 neu e-bostiwch DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 30 Ionawr 2016.

Angen fersiwn print bras, Braille neu sain? Ffoniwch 029 2082 5454


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.